DET ER SÅRE NEMT ...

Når du har skrevet dig på som abonnent, får du en mail, som du skal bekræfte. Kig evt. i din spambakke. Når du har klikket ok til at blive abonnent, får du førstkommende mandag en tekst leveret direkte i din indbakke af en dansk forfatter. Sådan går det slag i slag, mandag efter mandag, indtil projektet stopper, eller du selv melder dig fra.

Det er gratis at abonnere, og der kommer ikke andre forsendelser fra hvermandag.dk.

Tekster leveres af bestsellerforfattere, debuterende, forfatterskoleelever, rap-lyrikere, eksklusive digtere og så fremdeles. Såkaldt smal og såkaldt bred litteratur i ugevise dryp.

Alle forfattere er inviterede af projektets redaktører, hvilket skulle borge for en vis kvalitet. Hver forsendelse er på max. 1000 ord. Forfatterne er endvidere blevet bedt om at holde sig for øje, at deres tekst skal optræde i en af verdens vel nok tuffeste litterære kontekster, nemlig det forblæste email-miljø. 

Man kan skrive til os, hvis man har nogle spørgsmål. Se nederst på denne side. Redaktørerne vil så svare efter bedste beskub. Responderinger på specifikke tekster videresendes til den pågældende forfatter. 

Den sent tilkomne abonnent kan ikke forvente at få allerede rundsendte tekster tilsendt som en særordning. Hvermandag.dk er ikke et museum. Teksterne er forfatternes.  

Hvermandag redigeres af fire faste redaktører: Cecilie Lind, Kamilla Löfström, Anne Mari Borchert, Ingrid Nymo og Mathias Brander Skovsted. Ca. hver tredje måned overlades tjansen til en gæsteredaktør.